Лекарство от диабета может помочь в лечении лейкоза